WELKOM BIJ HETte Macharen

Brabant
     Home.

               Het bestuur van "DE SLUISZANGERS"


Voorzitter   
Thea Snoeks 
            
 Secretaris:
 Trudy Goedhard 
Penningmeester: 
Thijs Huijs 
            
 Algemeen bestuurslid:
 Dori vanOss 
Algemeen bestuurslid: 
Frans van der Schoot 
            

 Secretariaat Trudy Goedhard 
 Smaragd 47 5345 TL Oss 
 Tel. 06 21263542
 gjgoedhard52@outlook.com
 ========================== 
 Penningmeester Thijs Huijs
 Tel. 06 40467009
 ==========================  
 Voor optredens bel: Ria van Boekel 
 Tel. 06 13428881
 email: riavanboekel52@gmail.com
 


        Muziek commissie
               Verslag commissie
               Kleding commissie
                   Website commissie
                   Optreden commissie
                   Lief en leed commissie
            Voor telefoon nummers
           lief en leed commissie zie smoelenboek.  Biografie van "DE SLUISZANGERS"
    ”De Sluiszangers”

 
   “De Sluiszangers” is een Smartlappen en Levensliederenkoor. Het dankt zijn 
   bestaan aan twee heren die elkaar toevallig in 2010 tegen kwamen en samen 
   het idee opvatten om een Smartlappenkoor op te richten. Ze plaatsten een 
   advertentie en daar kwamen tachtig mensen op af. In september 2010 vond de 
   oprichtingsvergadering plaats. Uiteindelijk zijn er van de tachtig leden 
   zestig overgebleven, die heel trouw de repetities bezoeken.

   Het koor repeteert om de twee weken onder leiding van een dirigent. De 
   “thuishaven” is Lithoijen, een dorpje aan de Maas, vlak bij de Maximasluizen. 
   Daaraan dank het koor zijn naam. 

   In 2011 hadden we ons eerste optreden voor de Fanfare in Lith bij gelegenheid 
   van hun negentigjarig bestaan. Het was een groot succes. 
   Een tweede succesvol optreden vond plaats in het kader van de Brabantse 
   meezingavond in “De Hoeve” te Lith.
  
   In 2012 traden we meerdere keren op. Het eerste optreden vond plaats op 
   tijdens het Midzomerfestival in Oss. 
   Het tweede voor Aktiefix in Lithoijen op en een optreden in Mill 
   in het kader van een korenfestival 

	 
   Het koor zingt bijna altijd meerstemmige en voornamelijk Nederlandse 
   liederen, die voor het publiek heel toegankelijk zijn. In de komende maanden 
   beraadt de muziekcommissie zich over uitbreiding van ons repertoire. Kortom, 
   we zijn een dynamische club die gaat voor plezier en kwaliteit!

     
              
                       BESTUUR 2024.
Als U   "De Sluiszangers"   wilt boeken neem dan contact op via de email met:      Ria.                                                                                                                                                                                      
Webmaster Jan.