WELKOM BIJ HETte Macharen

Brabant
Wij zijn "De Sluiszangers" en zingen graag voor U !!                                                                                                                                                                                          
     Home.

   ZONDAG 27 OKTOBER KORENDAG BIJ THEKES TE HERPEN.
                      


   Optreden zondag 3 november s'middag Eigen Herd te Uden.

   Optreden zondag 17 november s'middag Tuincentrum MEIJS te Heesch.

   Optreden zondag 24 november 's middags SING EN SWING festival te Groesbeek.

   Optreden zondag 15 december s'middag Tuincentrum MEIJS te Heesch.

   Optreden 20 december 's middags verzorgings tehuis "De Wellen" te Oss.


                Optreden Beers 22-09-2019

 Op deze zonnige middag waren wij te gast in het Wapen van Beers om mee te mogen doen aan een smartlapppen festival.
Rond de klok van half 1 druppelden de eerste Sluiszangers het terras op, om nog even van de zon te genieten.
Om 13,oo uur deed het accordeon orkest "Toets en Bas" de aftrap om het festival te openen door enkele liedjes te spelen.
Er waren 3 koren te gast met name de Waalzangers uit Nijmegen en het Gezelligheidskoor uit Uden en wij,
de Sluiszangers ,uiteraard.!!! 

We werden ontvangen met een kopje koffie / thee. 
Het was een mooie zaal, maar de akoestiek was iets minder jammer genoeg.
Maar des al niet te min een mooie locatie om er een gezellige middag van te maken.
Nadat "Toets en Bas" uitgespeeld was, was het onze beurt.
We hadden de smaak te pakken en onze tijd was veels te snel voorbij om plaats te maken voor de "Waalzangers".

Ieder koor moest zich strak aan het schema houden. Toen was het tijd voor het "Gezelligheids koor". 
Na een lekkere kop soep was het tijd voor de 2de ronde.

Wij, de Sluiszangers, staken met kop en schouders boven de andere koren uit wat betreft leden aantal en qua stemmen, 
want er zijn maar weinig koren die 4 stemmig zingen zoals wij.
Als hekkesluiter van onze 2 de beurt zongen wij het nieuwe liedje naar de kermis, 
dat heel toepasselijk was omdat er 100 meter verderop kermis (met lekkere oliebollen) was. Ook dat ging goed.
De samen zang werd afgesloten met het mooie liedje Hallelujah. We hadden lekker gezongen. 

Dank zij de zon, het mooie terras en de kermis is het na een taaie opening toch nog een gezellige middag geworden.
Maar er was echter een donkere wolk, want een van onze leden is haar portemonnee kwijtgeraakt.
Hopelijk kan ze ons op de volgende repetitie zeggen of ze hem weer terug heeft.   

  Schrijster: Dien Wagemakers.

   Foto's

  p.s.
 Het is elke keer weer leuk om iets te lezen naar aanleiding van een optreden of 
 gebeurtenis maar het is ook heel moeilijk omdat door een persoon te laten doen
 Vandaar lijkt het ons een leuk idee om dit door de leden te laten doen, 
 het zogenaamde stokje doorgeven.
 Ik geef het stokje door aan Antoinette van Breda.
 
	
						
		   OPTREDEN DINSDAG  20-08-2019 VERPLEEG/VERZORGINGSHUIS SINT JAN UDEN


  Op een mooie dinsdagavond werden wij hartelijk ontvangen door de leiding 
 en stond de koffie en thee al voor ons klaar.

 Ook hier een grote opkomst van ons koor en het podium was zelfs te klein zodat deze omlaag moest blijven.
 Dat Niels in Uden goed bekend is bleek al gauw, want links en recht hoorden wij “ha Nielske ben der ok wir.” 
 
 Ook ik kreeg een opmerking van een bewoonster “ge bent er zeker čne van Verhagen”. 
 Of dit een slecht of goed teken is dat weet ik niet; laten we dit maar in het midden houden.

 Na enkele mooie woorden van Niels begon ons optreden en zong de volle zaal met volle borst mee. 
 Toen Niels tot onze verrassing later het Udens volklied begon te spelen kon het helemaal niet 
 meer stuk en zongen de bewoners en het koor volop mee.

 Tijdens de pauze stonden de bestelde drankjes al voor ons klaar en we hebben na het nuttigen 
 van deze consumpties het optreden voor een enthousiast publiek kunnen afsluiten. 
 Dat het optreden gewaardeerd werd bleek wel uit de reacties uit de zaal en dankwoorden van de leiding.

      Groetjes
        Martin Verhagen.
				
				
  Schrijver: Martin Verhagen.

  Foto's.	

 
	
              
            Optreden 8 augustus in verzorgingshuis Huize Katwijk.

  Om 13.50 uur was iedereen aanwezig, lekker weer, 
  dus veel van De Sluiszangers leden waren op de fiets.

  We werden opgewacht in een apart zaaltje. 
  Ondanks dat we nog in de vakantieperiode zitten, waren we met ruim 47 leden, klasse!!
  Om 14.00 uur gingen we naar het restaurant waar we door de activiteitenbegeleidster Jolanda Derks werden voorgesteld. 
  Het was druk met toeschouwers, zowel bewoners als bezoekers. Onze vaste fans niet te vergeten.

 Niels had er deze keer voor gekozen om veel zomerliedjes te zingen, heel toepasselijk. 
 Er werd spontaan mee gezongen door het publiek. Soms een beetje luidruchtig, maar dat mag en kan gerust bij ons……

 In de pauze stond er in het zaaltje koffie/ thee en water voor ons klaar, even wat drinken. 
 Niels even uitblazen, het was best warm, zeker met een accordeon. 
 Na de pauze ging ons optreden weer verder met liedjes die de bewoners kenden en uit volle borst mee zongen. 
 Niels had bij ieder lied wel een leuk verhaaltje, dat vonden de bewoners leuk, er werd regelmatig om gelachen.

 Na afloop werden we bedankt door Jolanda voor ons gezellige optreden, 
 en verzocht om in de zaal tussen de bewoners te gaan staan. 
 Samen zongen we, GEEF ME JE HAND…GEEF ZE ALLEBEI. 
 Dat wordt elke keer gedaan als er een koor komt zingen, erg mooi om te doen.

  Het was weer een erg gezellige middag.
      Dori van Oss.

  Schrijster: Dori van Oss.

   Foto's

 
	
				
            Bemmel, 14 juli 2019

  Na ons geweldig optreden in Middelrode waar wij met een groot aantal leden aanwezig 
waren mochten wij zondag 14 juli te gast zijn in Bemmel. 

 Hier waren wij op uitnodiging van Smartlappenkoor Lingewaard. 
Ook hier waren wij aanwezig met een groot aantal leden. 

Door ziekte van Niels moesten wij vorig jaar verstek laten gaan. 
Gelukkig konden wij dit jaar wel aanwezig zijn en volgens Niels is het bij een optreden 
van de Sluiszangers altijd droog en brengen wij het zonnetje mee. 

 Dit klopte voor het grootste gedeelte in Middelrode en Bemmel.
Bij aanvang van ons optreden om 13.30 was er een klein beetje regen en waren wij 
gedwongen om onze regenjasjes aan te trekken maar verder was het zonnig 
en hebben wij nog gezellig van de terrassen gebruik gemaakt.

 Om 15.30 stond ons 2e optreden gepland. 
Helaas was dit maar heel kort en viel dit niet in goede aarde bij de meeste leden.
Om 17.30 was ons laatste optreden van de dag en gezien 
wij de laatste waren konden wij toch een half uurtje voluit zingen. 

 Gelukkig hebben wij nog een geweldig samenzang gehad met alle deelnemende 
koren zodat de meeste leden met een goed gevoel naar huis gingen.

 Als tip wil ik de organisatie meegeven dat ze in de toekomst minder koren moeten 
uitnodigen om de wachttijd tussen het optreden te verkorten 
en dat de koren minimaal per optreden een half uur kunnen zingen. 

 Maar over het algemeen was het toch een geslaagde dag.

  Schrijver: Martin Verhagen.

  Foto's.	

	


            Seizoensafsluiting Middelrode  12-07-2019

  Wat was het weer gezellig in gemeenschapshuis De Moerkoal! 
 Het buffet was toppie.
 Na het eten naar buiten: zingen met 'Ut kumt vaneiges' 

 Tevens werd er afscheid genomen van dhr. Wiegmans 
 en nog twee andere leden van het koor.

 Het zonnetje scheen volop en we zongen er op los onder de klimboom .
 Net als vorig jaar was het ook deze keer kei gezellig! 
 We hopen dat we het volgend jaar daar weer mogen genieten !

     Met vriendelijke groet,
      Kit van Uden.

  Schrijster: Kit van Uden.

   Foto's

	
       
            23-06-2019 Oss

              BESTE SLUISZANGERS.

  Dit verslag schrijf ik mede namens Dori en Odrada. 

  Wij zijn heel blij, dat we mogen terugkijken op een hele mooie SAMENLOOP VOOR HOOP.
 Het was een hele voorbereiding, maar als alles dan goed loopt is dat fijn.
 Op zaterdagmiddag mochten we ook optreden! Jammer dat het zo kort was, 
 want het ging best goed en we hadden een enthousiast publiek. 
 We hebben later ook veel complimentjes gekregen, dat we zo mooi zongen. 
 Vooral met meerstemmige werd erg gewaardeerd! 
 En uiteraard onze ‘leuke dirigent NIELS’, die ook het publiek erbij betrekt! 
 Dank hiervoor Niels en uiteraard alle leden van ons koor, want we doen het sámen!

 En zo ging het ook tijdens de Samenloop: 
 Samen lopen…samen kletsen…samen lachen en soms ook samen een traantje wegpinken…

 Onze kraam stond op een hele goede plaats. Prachtig zicht op het hoofdpodium!
 We hadden ook lijsten opgehangen, waarop stond wie, en wanneer men moest lopen of de kraam beheren. 
 De mooie roze T-shirts, die we droegen waren geschonken door 
    Herman van Breda Schilderwerken en Kluitmans Drukwinkel. 
 We konden echt op iedereen vertrouwen. Men hield zich keurig aan de gemaakte afspraken. 
 Alles liep op rolletjes! De kraamverkoop liep ook goed. 
 De mensen achter de kraam deden hun uiterste best om zoveel mogelijk te verkopen…elke euro telt! 
 Met een goed resultaat!

 Wij, als team De Sluiszangers hebben bijeengebracht:
 - Inschrijfgeld 27 personen = 27 x €15,- is------€ 405,-
 - Verkoop + muntjes in de ‘bus’------------------€ 350,- 
 - Sponsoring van tevoren-------------------------- € 70,- waarvan €50,- geschonken door Bevo Hondenvoer - 
 - Totaal Sluiszangers-------------------------------€ 825,---------------------------------------------Gerda Brekelmans.
 
 CHAPEAU! Wij zijn heel trots op de Sluiszangers!
 Dank! Dank aan iedereen die met ons mee deed of ons op wat voor manier dan ook steunde.
 Dank voor jullie liefdevolle inzet!
 En het was fijn om elkaar ook eens op een andere manier te leren kennen! 
 Het brengt ons dichter bij elkaar!

 We hopen dat we nog heel lang, fijn samen mogen blijven zingen!
     
		 Thea Snoeks.
  Schrijfster: Thea Snoeks.


  Foto's.	

	
           
            Optreden "Tranendal te Groesbeek"   30-05-2019
						 
  Om half elf in de morgen zijn we vertrokken naar Groesbeek voor ons derde optreden dit jaar.
  De aankomst was rond half twaalf in Groesbeek waar we verwelkomt werden met koffie en broodjes.

  Bij de opening op het marktplein speelde het keyboard "Zachtjes tikt de regen"

  Eerste optreden bij "'t Moorkertje" voor 500 toeschouwers die zich overings wel heel goed verstopt hadden.
  De wagen waar we opstonden ging al aardig heen en weer, net als wij.
  Het tweede optreden letterlijk op straat. Enerzijds rommelig, anderzijds sfeervol en gezellig.
  Zelf de kleinste toeschouwers genoten mee!
  Het derde optreden(!) was andere koek. Op de eerste plaats vanwege de temperatuur, maar ook voor
  een andere doelgroep! Lentekind kwam als geroepen.
  Ook de geluidsinstallatie was een prettige aanvulling. De bewoners genoten met volle teuge, wij ook.
  
  Nadien gezamenlijk naar het marktplein voor de gezellige afsluiting van de dag.
  
     Groesbeek bedankt voor de organisatie, het was weer geweldig.

    			 
  Schrijver: Niels Swinkels en      Jan Bokkers.


   Foto's

	


             Hallo beste zangers van Macharen,

  Op deze zondag 5 mei bevrijdings dag naar Gemert
 mooie en gezellige middag in het boeren bont museum
 goede ontvangst met koffie of thee en natuurlik speculaas.

 We hebben weer goed ons best gedaan beloond met een pannenkoek.
 In de pauze was het gezellig in de Roskam schoolbank of bij de bakker.
 De weer goden waren gunstig sommige koude voeten
 maar we waren weer een middag van de straat in een prachtig dorp.
 
 Op naar het volgende optreden.
     Groeten Ger Tiemissen. 

  Schrijver: Ger Tiemissen.
 

  Foto's

	
             

            Optreden Meijs te Heesch 9-3-2018

         Hallo allemaal,
								
  Mij is gevraagd een stukje,
 te schrijven dank je wel Gerry.

  Zaterdag j.l. hadden we wederom,
 een optreden bij Tuincentrum Meijs in Heesch.
 Vorig jaar 15 cm sneeuw en dit jaar storm.
 Volgend jaar vallen de mussen van het dak of niet Ria?
 We hadden wederom weer een gezellige middag,
 de leden van het koor, van de Meijs heb ik niemand gezien.

 Het plubliek waren de vaste toeschouwders, zoals altijd.
 Dan was er een fotograaf, hij zal ongetwijfeld mooie,
 kiekjes hebben gemaakt, alleen jammer dat de locatie zo krap was.

 Ben benieuwd of we er allemaal op staan.
 Maar verder kijken we allemaal uit naar ons volgende optreden.
 
   groetjes Susan

    			 
  Schrijfster: Susan van Uden.
	

   Foto's

	

Optredens archief.2011 Optredens archief.2012 Optredens archief.2013 Optredens archief.2014

Optredens archief.2015 Optredens archief.2016 Optredens archief.2017 Optredens archief.2018